Homeติดต่อเราLink
เสียงธรรม
เพลงสวด-บทสวดมนต์
วิชามหาปราชญ์
เรื่องของกรรม
เมนูหลัก

สะเดาะเคราะห์แก้กรรม
แก้กรรมทำแท้งบุตร

การแก้กรรมสำหรับการทำแท้งบุตร

 

การทำแท้งนั้นถือเป็นบาปมหันต์จะทำให้ผู้ที่ทำแท้งดวงตก  ถึง 7 ปี ทั้งผู้ชายและผู้หญิงที่ร่วมกันทำแท้ง  ฉะนั้นอาจารย์จึงบอกวิธีแก้ไว้เพราะมีคนรู้วิธีแก้กรรมนี้น้อยมาก

 

การแก้กรรมการทำแท้งบุตรมีวิธีดังนี้

 

1)ทั้งหญิงและชายจะต้องปล่อยเต่าให้ได้เท่าอายุ  เช่น  อายุ  22 ปี      ก็ปล่อย 22  ตัว  โดยจะทำทีเดียวให้ครบหรือค่อยๆ  ทำจนกว่าจะครบก็ได้  แต่ระยะเวลาอย่าให้เกิน 3  เดือน

2)และจะต้องจัดสังฆทานดังกล่าวนี้ถวายพระ    โดยทำให้ครบ 7 ครั้ง 

โดยจะทำทุกเดือนหรือทุก  3  เดือน  ทำ 1  ครั้ง  ก็ได้  ให้ครบ 7 ครั้ง

จะทำให้ชะตาชีวิตดีขึ้นและหมดเคราะห์กรรมแล้ว

 

                     1)  ชุดไตรจีวรครบ 1  ชุด

                     2)  พระประจำวันเกิด 5  นิ้ว 1 องค์

                     3)  กระติกน้ำแข็ง 1 ใบ

                     4)  กระโถน 1 ใบ

                     5)  ไฟฉายพร้อมถ่าน 1 กระบอก

                     6)  ที่ตัดเล็บ 1  อัน

                      7)  หนังสือมนต์พิธี 1 เล่น

                     8)  ยารักษาโรค 1 ชุด

                     9)  ข้าวสารพอประมาณ

                   10)  ดอกไม้  ตามกำลังวัน                   

                   11)  ธูป       ตามกำลังวัน

                   12) เทียน     ตามกำลังวัน 

                   13)  เงิน       ตามสมควร

 

กำลังพระเคราะห์หรือเทวดาเสวยอายุ ทั้ง 8 ดังกล่าวนี้ ตามหลักโหราศาสตร์ ท่านกำเนิดเรียงกำลังวัน

 

ไว้ต่างจากหลักสากลทั่วไป คือเรียง ดังนี้

พระอาทิตย์            มีกำลัง      6

พระจันทร์                 “            15

พระอังคาร                “            8

พระพุธ                     “            17

พระเสาร์                   “            10

พระพฤหัส                 “            19

พระราหู (พุธ กลางคืน)            12

พระศุกร์                 “               21

 

ปัตติทานะคาถา ( บทสวดนี้ คนเคยทำแท้งควรจะสวดทุกวัน )
( นำ ) หันทะมะยัง  ปัตติทานะคาถาโย  ภะณามะ เส  ฯ
( รับ ) ยาเทวะตา สันติ  วิหาระวาสินี
ถูเป  ฆะเร โพธิฆะเร  ตะหิง  ตะหิง
ตา ธัมมะทาเนนะ ภะวันตุ  ปูชิตา
โสตถิ กะโรนเตธะ วิหาระมัณฑะเล
เถรา  จะ มัชฌา  นะวะกา จะ ภิกขะโว
สารามิกา  ทานะปะตี  อุปาสะกา
คามา จะ เทสา นิคะมา  จะ อิสสะรา
สัปปาณะภูตา  สุขิตา ภะวันตุ  เต
ชะลาพุชา  เยปิ  จะ อัณฑะสัมภะวา
สังเสทะชาตา  อะถะโวปะปาติกา
นิยยานิกัง  ธัมมะวะรัง  ปะฏิจจะ  เต
สัพเพปิ  ทุกขัสสะ  กะโรนตุ  สังขะยัง  ฯ
ฐาตุ  จิรัง สะตัง ธัมโม  ธัมมัทธะรา จะ ปุคคะลา
สังโฆ โหตุ  สะมัค โค วะ   อัตถายะ จะ หิตายะ จะ
อัมเห  รักขะตุ สัทธัมโม  สัพเพปิ ธัมมะจาริโน
วุฑฒิง  สัมปาปุเณยยามะ  ธัมเม  อะริยัปปะเวทิตา  ฯ
ปะสันนา  โหนตุ  สัพเพปิ  ปาณิโน  พุทธะสาสะเน
สัมมา  ธารัง ปะเวจฉันโต  กาเล เท โว ปะวัสสะตุ
วุฑฒิภาวายะ  สัตตานัง  สะมิทธัง  เนตุ  เมทะนิง
มาตา  ปิตา  จะ  อัตระชัง  นิจจัง รักขันติ  ปุตตะกัง
เอวัง  ธัมเมนะ  ราชาโน  ปะชัง  รักขันตุ  สัพพะทา ฯ
        *************************************
กะระณียะเมตตะสุตตัง
.......กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ
สักโก อุชู จะ สุหุชู จะ
สันตุสสะโก จะ สุภะโร จะ
สันตินทริโย จะ นิปะโก จะ
นะ จะ ขุททัง สะมาจะเร กิญจิ
สุขิโน วา เขมิโน โหนตุ
เย เกจิ ปาณะภูตัตถิ
ทีฆา วา เย มะหันตา วา
ทิฏฐา วา เย จะ อะทิฏฐา
ภูตา วา สัมภะเวสี วา
นะ ปะโร ปะรัง นิกุพเพถะ
พยาโรสะนา ปะฏีฆะสัญญา
มาตา ยะถา นิยัง ปุตตัง
เอวัมปิ สัพพะภูเตสุ
....... เมตตัญจะ สัพพะโลกัสมิง.......
อุทธัง อะโธ จะ ติริยัญจะ
ติฏฐัญจะรัง นิสินโน วา
เอตัง สะติง อะธิฏเฐยยะ
ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ สีละวา
กาเมสุ วิเนยยะ เคธัง ยันตัง สันตัง ปะทัง อะภิสะเมจจะ
สุวะโจ จัสสะ มุทุ อะนะติมานิ
อัปปะกิจโจ จะ สัลละหุกะวุตติ
อัปปะคัพโภ กุเลสุ อะนะนุคิทโธ
เยนะ วิญญู ปะเร อุปะวะเทยยุง
สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา
ตะสา วา ถาวะรา วา อะนะวะเสสา
มัชฌิมา รัสสะกา อะณุกะถูลา
เย จะ ทูเร วะสันติ อะวิทูเร
สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา
นาติมัญเญถะ กัตถะจิ นัง กิญจิ
นาญญะมัญญัสสะ ทุกขะมิจเฉยยะ
อายุสา เอกะปุตตะมะนุรักเข
มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง
มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง
อะสัมพาธัง อะเวรัง อะสะปัตตัง
สะยาโน วา ยาวะตัสสะ วิคะตะมิทโธ
พรัหมะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ
ทัสสะเนนะ สัมปันโน
นะ หิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติฯ

 

 
 
เข้าดู(184034)


สะเดาะเคราะห์แก้กรรมมาใหม่ล่าสุด
A00038 10/7/2552 20:59:29 -  คาถาบูชาประจำวันเกิด (17225)
A00031 24/11/2550 17:34:49 -  วิชาลอยสัพเคราะห์ (19903)
A00030 24/11/2550 16:59:04 -  ถอนคุณไสย์คืนของอาถรรพณ์ (46396)
A00022 10/6/2552 20:39:19 -  แก้กรรมทำแท้งบุตร (184034)
ดูทั้งหมด>>